Visszaesett a magyar járműexport

Audi, ipari termelés
Márciusban 708 millió euró volt a termék-külkereskedelmi hiány, februárhoz képest az export kiigazított volumene 6,4, az importé 4,4 százalékkal csökkent – ismertette második becslése alapján a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Márciusban az export euróban kifejezett értéke 8,8 százalékkal, az importé 25 százalékkal nőtt.    A külkereskedelmi egyenleg tavaly márciushoz mérve 1,6 milliárd euróval romlott. A KSH által most közölt idén márciusi adat 205 millió euróval kedvezőtlenebb a május eleji első becslésben szereplőnél.    A kivitel volumene márciusban 5,6 százalékkal csökkent, a behozatalé 0,6 százalékkal bővült.    A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 18, a behozatalban 26 százalékkal nőtt az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A cserearány 6,7 százalékkal romlott, a forint árfolyama az euróhoz mérten 3,1, a dollárral szemben 11 százalékkal gyengült.

Márciusban a kivitel értéke 12,1 milliárd euró (4570 milliárd forint), a behozatalé 12,8 milliárd euró (4835 milliárd forint) volt. Január-márciusban a kivitel értéke 34,0 milliárd euró (12,4 ezer milliárd forint), a behozatalé 35,1 milliárd euró (12,8 ezer milliárd forint) volt.

Az idén az első negyedévben a kivitel volumene 0,5, a behozatalé 6,2 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. A termék-külkereskedelmi mérleg 3,7 milliárd euróval romlott, a hiány 1,1 milliárd eurót tett ki. A külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 15, a behozatalban 23 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához mérten. A cserearány 6,6 százalékkal romlott. A forint az euróhoz képest 0,9, a dollárhoz viszonyítva 8,3 százalékkal gyengült.

Márciusban a gépek és szállítóeszközök 2021. márciusi áron számított kivitele 8,4, behozatala 3,3 százalékkal kisebb lett. A közúti járművek exportvolumene negyedével, importvolumene több mint tizedével elmaradt az előző év azonos időszakitól. Az energiafejlesztő gép és berendezés export- és importvolumene közel azonos mértékben, több mint negyedével esett vissza. A híradástechnikai, hangrögzítő és -lejátszó készülék volumene a kivitelben kismértékben, a behozatalban közel hetedével csökkent. Az általános rendeltetésű ipari gép forgalma a kivitelben közel tizedével, a behozatalban pár százalékkal maradt el az előző év azonos időszakitól.

A gépek és szállítóeszközök árufőcsoport a kivitelben 4,9 százalékponttal növelte a teljes forgalom exportoldali volumencsökkenését, míg a behozatalnál 1,6 százalékponttal mérsékelte a teljes forgalom importoldali volumennövekedését.

A feldolgozott termékek exportvolumene 2,2, importvolumene 9,0 százalékkal nőtt. A vas és acél, a szakmai tudományos ellenőrző műszer, valamint a gyógyszer, gyógyszerészeti termék forgalma döntően hozzájárult a mindkét oldali volumennövekedéshez. A feldolgozott termékek árufőcsoport az exportban 0,7 százalékponttal mérsékelte a teljes kivitel csökkenését, az importban pedig 3,4 százalékponttal növelte a teljes behozatal volumennövekedését.

Az energiahordozók exportvolumene 21, importja 6,2 százalékkal bővült az előző év azonos időszakihoz képest. Az exportoldali forgalomváltozás döntően a természetes és mesterséges gáz volumenének változásával, míg az importnál a villamos energia volumennövekedésével magyarázható. Az energiahordozók a teljes export csökkenését 0,4 százalékponttal fékezték, az import növekedését pedig ugyanekkora mértékben támogatták

Az élelmiszerek, italok, dohány kivitelének volumene 8,3 százalékkal kisebb, a behozataláé 5,0 százalékkal nagyobb lett. Mindkét oldali forgalomváltozáshoz döntően a gabona és gabonakészítmény, valamint a hús és húskészítmény járult hozzá, ezeken kívül az exportoldali forgalomcsökkenést az élő állat, az importoldali volumennövekedést az állati takarmány és az ital befolyásolta. Az árufőcsoport által elért volumenváltozás a teljes export csökkenését 0,6 százalékponttal növelte, az import növekedéséhez pedig 0,3 százalékponttal járult hozzá.

Márciusban az EU27 tagállamaiba irányuló kivitel volumene 2,1 százalékkal csökkent, az onnan érkező behozatalé 1,5 százalékkal nőtt. A termék-külkereskedelmi mérleg 822 millió euróval romlott, 217 millió eurós többlet keletkezett. Az export 78, az import 72 százalékát bonyolítottuk ebben a viszonylatban. Az EU27-en kívüli országokkal folytatott kereskedelemben márciusban a kivitel volumene 12 százalékkal csökkent, a behozatalé 4,3 százalékkal nőtt. A termék-külkereskedelmi egyenleg ebben a viszonylatban 737 millió euróval romlott, 925 millió eurós passzívumot mutatott.