Robot-ember kollaboráció új megközelítésben

DLM Solutions
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával a DLM Solutions Kft. egy norvég-svájci-dél-koreai-magyar nemzetközi konzorcium részeként vesz részt a határmentes robot-ember kollaboráció (SAM4ROB) új megközelítését megvalósító projektben. A projekt keretében a cél egy új fejlesztésű, alacsony költségű radar-vizuális hibrid szenzorokból, az ezeket feldolgozó alkalmazásokból és a gyártást ezek alapján vezérlő rendszerből álló hardver-szoftver prototípus létrehozása.

A DLM Solutions a projekt keretében a SAM szenzorrendszerből érkező adatok robotcellákon keresztüli feldolgozásával foglalkozik. A cél, hogy ezek az adatok a robotcellából érkező egyéb adatokkal kombinálva felhasználásra kerüljenek a gyártás azonnali újratervezése során, figyelembe véve a gyártástervező rendszerből és a gyártáslogisztikai rendszerből érkező egyéb gyártástervezési adatokat.

A projekt keretében elkészítünk egy központi, intelligens feldolgozó egységet és egy két részből álló interfész csomagot. A központi modul egyrészt kapcsolódik a gyártástervezési megoldásokhoz (MES rendszerek), másrészt a robotcellákhoz OPCUA kapcsolaton keresztül. A központi modul felel a projekttervben meghatározott számítási és megjelenítési feladatokért, amelyek lehetővé teszik, hogy a SAM4ROB szenzorrendszerből érkező, a robotcella által feldolgozott jeleket, eseményeket felhasználhassa a gyártó partner a gyártás szervezése és vezérlése során. A modul a robottól érkező esemény információk és gyártási adatok, valamint az MES gyártástervező rendszertől kapott gyártásterv alapján dinamikusan vezérli a gyártótéri erőforrásokat és biztosítja, hogy az incidensek figyelembevételével is az optimumhoz közeli műszakterv valósuljon meg. A DLM által megtervezett modul nem csak a gyártásterv beolvasásakor, hanem beépített intelligenciájának köszönhetően műszak közben, a váratlan esemény bekövetkezésekor is képes lesz azonnali, komplex optimumszámítások lefuttatására és gyártási, gyártáslogisztikai utasítások kiadására. Az elkészült prototípust a nemzetközi partnerekkel laboratóriumi környezetben a konzorciumi partnerek tesztre kijelölt robotcelláin, komplex gyártási tesztkörnyezetben teszteljük az eredmények validálására.

A projekt eredménye egy nemzetközi viszonylatban is egyedi megoldás lesz az ember-robot kollaborációval kombinált dinamikus gyártástervezés területén.