Kovács Gábor: fel kell készülnünk az elektromos járművek robbanásszerű elterjedésére

A TÜV Rheinland Intercert Kft. üzleti területvezetőjét kérdeztük az elektromos buszok és járművek villamos biztonságáról.

Milyen előírásnak kell megfelelnie az elektromos járműnek?

  • Az elektromos járműveknek teljesíteniük kell a rájuk vonatkozó nemzetközi és hazai előírásokat. Ilyen a forgalomba helyezéshez kötelező és a minimális biztonsági szintet megkövetelő ENSZ-EGB 100-as előírás. A hétköznapokban ezek az előírások azt jelentik, hogy létezik egy egysége minimális elvárásrendszer, melynek minden abban foglalt pontját, minden egyes tagállamnak meg kell követelnie a villamos járművek gyártóitól. Ez jár előnyökkel és hátrányokkal. Egyrészt előny, mert egy minimális, minden résztvevő számára kötelező műszaki és biztonságtechnikai szintet határoz meg. Másrészt hátrány – mivel kötelezően elvárt -, meg kellett határozni azt a minimális szintet, ami még biztonságos, de műszaki színvonaltól és földrajzi régiótól függetlenül mindenhol elvárható és megvalósítható.

Mikori ez a rendelkezés?

  • Az előírás alapjai körülbelül a kétezres évek elejére nyúlnak vissza. Sem az akkori járműipari technológia, sem pedig a villamos autózás iránti érdeklődés messze nem tartott ott ahol ma. Az alkotók célja egy egységes, műszaki alapokon nyugvó a résztvevő tagállamokon számon kérhető és megvalósítható elvárás-rendszer megalkotása volt, valamelyest követve a technikai színvonalat. A megnövekedett érdeklődés mozgatta technika elhaladt a szabályozás mellett. A rendelet megújítására és korszerűsítésére több mint tíz évet kellett várni. A jelenleg érvényes ENSZ-EGB 100-as 02. módosítássorozata nagyon frissnek mondható, 2014-es év közepétől már kötelező az újonnan üzembe helyezett elektromos járművekre. Ez az előírás jelentős mértékű lépést tett a villamos autózás biztonsága érdekében, figyelembe véve a mai kor technikai színvonalát.

Mit lehetne technikai szemmel módosítani a szabályozásban?

  • Az, hogy valaki megépít egy villamos járművet és megfelel az ENSZ EGB 100-as előírásoknak még nem azt jelenti, hogy ő valójában biztonságos villamos járművet épített. Ez csupán annyit tesz, hogy olyan járműve van, amely a legminimálisabb előírásoknak felel meg. Ezen előírások mellett számos olyan dolog van, amelyre a hétköznapokban gondolni kell, de a szabályzás még nem követeli meg. Gondolhatunk itt az egyedi környezeti viszonyokra, párás meleg, tartósan fagypont alatti hőmérséklet, rövid idő alatt lezúduló nagy mennyiségű csapadék. A közúti balesetekből adódó veszélyhelyzetekre, feszültség alatti karosszériára, akkumulátorok nagyméretű roncsolódására. A nem megfelelő karbantartás, illetve időszakos ellenőrzés hiánya, a villamos szigetelések sérülései, kopása, villamos kapcsolódási pontok korróziója is problémás lehet. A szoftveres vezérlések meghibásodása, szoftveres biztonsági funkciók megszűnése, ide értve az elektromágneses zavarok okozta problémákat is. Ezeken túl sorolhatnánk a speciálisan villamos járművekre jellemző, de eddig a közlekedésben nem jelentkező veszélyek felsorolását. Ezen tényezők figyelembevételével javaslati szinten mindenképp indokolható lenne egy szigorúbb technikai szabályozás. A hazai szabályozás ebben a tekintetben példamutatónak mondható akár európai szinten is. A hazai járműipar előremutató alkalmazásai, villamos jármű területen is jó alapot biztosítottak a hazai jogrendnek. Kiemelve itt például  a trolibuszok hazai szabályrendszerét, ahol a hatóság a nemzetközi eljárásrenden túl, olyan nemzetközi szabványokat is előírt a megfelelőség igazolásához, melyek nagyban hozzájárulnak speciálisan ezen a járműveken történő biztonságos közlekedés elősegítéséhez.

A technikai fejlődés miatt akár az ENSZ tagországok, akár az egyes országok szintjén sokkal szigorúbb előírásokra lesz szükség a jövőben?

  • A fenti veszélyek és kockázatok csak fokozódnak, ha a villamos járművek egyre nagyobb számban veszik birokba a városok útjait és az autópályákat. Egyre több ember – és itt nem csak a használókra gondolok, hanem a közlekedést kiszolgáló és segítő személyzetre (szerelők, tűzoltók, mentők stb.) – is érint majd  a mobilitás ezen formája. A jelenlegi jogi környezet egy jó alap arra, hogy meginduljon a folyamat.  Viszont a szabályozásoknak fel kell készülniük arra, hogy a jelenlegihez hasonló vagy nagyobb mennyiségű jármű lepi el az utakat és ezek a járművek öregszenek, ahogyan egyre többet használják. Tehát így már a következő utáni lépés is adott, hogy a használt járművekre vonatkozó követelményeket is széleskörűen szabályozzák.

Kinek mennyiben áll érdekében a szigorúbbak szabályozás?

  • Ez minden érintett félnek érdeke. A gyártók nagyon sok tekintetben a szabályozások előtt járnak és sok esetben jóval szigorúbb követelményeket határoznak meg a termékeikkel szemben. Az előírás alkotóinak meg kell tartaniuk az egységesítő szerepet, illetve a biztonság irányába kell terelniük a gyártókat. Az érintett feleknek olyan jogi és technikai hátteret kell teremteni a villamos autózásnak, mely minimum olyan biztonságos, mégis egyszerűen használható, mint a mostani elterjedt és használatos, de kevésbé fenntartható alternatívái a közlekedésnek.

Somos József