Kiemeltté tette az Apollo-beruházást a kormány

A Gyöngyöshalászon megvalósuló ipari telephely létesítésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról hozott rendeletet a kormány, amely a Magyar Közlönyben jelent meg. A rendelet csak a helyrajzi számokat közli, de minden bizonnyal ezek az Apollo Tyres Hungary Kft. új gyárának a területei.

A beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági eljárásokat, amelyek a beruházás megvalósításához, használatbavételéhez, továbbá üzemeltetésének beindításához szükségesek. Ezekben a kiemelt jelentőségű ügyekben – koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként – a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelölte ki a kormány. A hatósági eljárásokban a szakhatóság – a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes szakhatósági állásfoglalást köteles kiadni. A közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntések pedig – a fellebbezésre tekintet nélkül – végrehajthatók. A kiemelt jelleg miatt építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni, településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni és településképi bejelentési eljárásnak sincs helye.